Spenningsfall i ledere Fel § 27 / NEK400.2010 kap 525

Kontrollspørsmål

Beregn spenningen U1 ved fordeling og Ub ved begge belastningene. For største tillate spenningsfall i dette anlegget vises det til NEK400:2010-525 tabell 52F-1 A, og beregn fra inntak U0 Løsningsforslag
Hva kan du gjøre vist spenningsfallet ditt blir for stort i henhold til anbefaling gitt i tabell 52F med det kabeltverrsnittet som er beskrevet ?
Fasit
Stacks Image 1029
Stacks Image 1014
Stacks Image 1027