Spenning, Strøm, og Resistans
Kontrollspørsmål
  • Hvilke størrelsesymbol brukes for spenning, strøm, og resistans? Fasit
  • Hvilke benevnelser brukes for spenning, strøm, og resistans? Fasit
Stacks Image 113
Stacks Image 114