Seriekobling av resistanser

Kontrollspørsmål

  • Hvor stor resistans har en seriekobling av tre resistanser, R1 =30 Ω, R2 = 45 Ω og R3= 60 Ω? Fasit
  • Hvor stor strøm går det i seriekretsen fra oppgave 1, når den blir koblet til en spenning på 27 V? Fasit
  • Hvor stor strøm går det i seriekretsen fra oppgave 1, når den blir koblet til en spenning på 27 V? Fasit
Stacks Image 757
Stacks Image 770
Stacks Image 783