Parallellkobling av resistanser

Kontrollspørsmål

  • En parallellkobling består av tre resistanser, R1 = 30 Ω, R2 =45 Ω og R3 = 60 Ω, koblet til 90 V. Hvor stor må erstatningsresistansen være? Fasit
  • Hvor stor er hovedstrømmen i parallellkobling i oppgave? Fasit
  • Hvor store er grenstrømmene som går gjennom R1, R2, og R3? Fasit
Stacks Image 802
Stacks Image 820
Stacks Image 833