Ohm´s lov

Kontrollspørsmål

  • Skriv ohm`s lov på tre ulike måter. Fasit
  • Når et strykejern blir koblet til nettspenningen, går det en strøm gjennom varmeelementet i strykejernet. Strømmen blir målt til 8 A, og nettspenningen er 230 V. Hvor stor er resistansen i varmeelementet? Fasit
  • En varmeovn har en resistans på 27 Ω. Strømmen gjennom ovnen er 8,5 A. Hvor stor spenning er ovnen tilkoblet? Fasit
  • Varmeelementet i en loddebolt har en resistans på 176 Ω. Hvor stor strøm går det gjennom elementet når den er koblet til 230 V? Fasit
  • Beregn spenningen i en elektrisk krets når strømmen er 40 mA og resistansen er 500 Ω? Fasit
  • Beregn strømmen i en elektrisk krets når spenningen er 230 V og resistansen er 23 Ω? Fasit
  • Beregn resistansen i en elektrisk krets når spenningen er 12 V og strømmen er 4 A? Fasit
  • Et varmeelement er koblet til 230 V. Resistansen i varmeelementet er 30 Ω. Beregn strømmen gjennom elementet? Fasit
Stacks Image 682
Stacks Image 689
Stacks Image 693
Stacks Image 695
Stacks Image 700
Stacks Image 714
Stacks Image 719
Stacks Image 727