Notatprogrammet Evernote

Stacks Image 617
11 grunner for å bruke Evernote

 • Programmet åpner raskt og er veldig lett å bruke.
 • Du kan lagre notater lokalt på din maskin eller synce dem til mapper i nettskyen som igjen synces mot din telefon.
 • Du kan ta notater og lese dem hvor som helst.
 • Notater kan skrives, tas som bilde, eller lydopptak, og med telefon blir de også tagget med sted på kartet hvor notatet ble tatt.
 • Notatene lagres automatisk uten at du må finne en lagreknapp.
 • Du kan lagre notater i notatbøker, og du kan lage egnede notatbøker for alle dine prosjekter/fag.
 • Notater kan tagges på lik måte som bilder og blogger.
 • Evernote lager glimrende bilder av skjermen din, og du kan lagre nettsider direkte fra nettleser. Disse kan også lagres som PDF filer.
 • Basic-versjonen er gratis.
 • Evernote gir deg en e-mailadresse når du registrerer konto som gjør det mulig å videresendte mail direkte til notatbøker. 2 Ninja triks ved videresending av mail. Merk mail i emnefelt med @Notatblokknavn og #tagg . Mail går da direkte til den notatboken du ønsker, og er ferdig tagget.
 • Du får tilgang til Evernote fra alle dine enheter som har Evernote installert. Eller en hvilken som helst nettleser med nett-tilgang.

OBS

Begrensning av filtyper som omtales i filmens gratis basic-versjon er nå fjernet. Nå behøver du ikke lagre som .pdf for å få dokument inn i Evernote. Last/dra/send tekstfiler (.doc .pages .txt) rett inn.
Blogg Evernote