Effektformel kombinert med Ohm`s lov

Kontrollspørsmål

  • Hvor stor blir effekten når spenningen er 100 V og resistansen er 4 Ω? Fasit
  • Hvor stor blir resistansen når spenningen er 12 V og effekten er 5 W? Fasit
  • Hvor stor blir effekten når strømmen er 5 A og resistansen er 2 Ω? Fasit
Stacks Image 969
Stacks Image 982
Stacks Image 995
Stacks Image 386
Stacks Image 387
Stacks Image 388