Effektformelen

Kontrollspørsmål

  • Hvor stor blir effekten når spenningen er 12 V og strømmen er 4 A? Fasit
  • Hvor stor blir strømmen når spenningen er 25 V og effekten er 500W? Fasit
  • Hvor stor blir spenningen når effekten er 100 W og strømmen er 2,5 A? Fasit
Stacks Image 921
Stacks Image 934
Stacks Image 947
Stacks Image 347
Stacks Image 348
Stacks Image 349