​Elektrisk effekt

Elektrisk effekt er den ytelsen en motor har, den varmestrømmen en får fra en varmeovn, eller den lys-fluksen en lyspære gir. Effekt er energiomsetningen i forhold til tiden. Å være effektiv betyr at vi bruker mye energi på kort tid (P=W/t). Størrelsesymbolet for effekt er P, og benevningen er i watt (W=J/s). Elektrisk effekt for likestrøm er produktet av spenning og strøm P = U x I For en og tofase vekselstrøm: P = U x I x cosφ For trefase vekselstrøm er effekten: P = √3 x U x I x cosφ En eldre benevning for effekt er hestekrefter, og vi kan ofte fremdeles komme over elektromotorer, bensin- og dieselmotorer som er oppgitt i hp. 1hp = 735W

Login