Hva kan jeg selv gjøre av utbedringer på det elektriske anlegget som ufaglært

Dette har du lov til å gjøre i egen bolig Det er store begrensninger på hva du har lov til å gjøre av elektrisk arbeid i egen bolig. Her følger tips til hva du har lov til å gjøre selv. Men gjør det ordentlig og følg bruksanvisningen, slik at det ikke oppstår fare. Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel. Gjelder altså ikke varmeovner med fast tilkobling. Skifte dekslet for koblingsbokser og stikkontakter. Gjelder altså kun deksler og ikke den veggfaste delen. Koble til eller skifte topolede støpsler på bevegelig ledning til og med 25A. Gjelder både støpsler med og uten jording. Vær påpasselig med å koble jordleder på rett klemme. Husk at det er forskjell på støpsel og stikkontakt. Stikkontakten sitter fastmontert på veggen, og må skiftes av fagarbeider. Koble til eller skifte topolede skjøteledninger og apparatkontakter til om med 16A. Gjelder både med og uten jording. Koble til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, inkludert brytere på ledningen. Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel og stikkontakt, “sukkerbit”, hvis ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at tilkoblingen ikke belastes fysisk.

Login