Disse sidene var ment som en ressurs for mine elever ved Ringsaker videregående skole, og et forsøk på omvendt undervisning. Sidene ble påbegynt/laget høsten 2011.
Sidene inneholder videoleksjoner med etterfølgende kontrollspørsmål, og er ment som et forsøk på "omvendt undervisning" hvor elevene ser videoleksjon hjemme, og gjør oppgaver/elevøvelser på skole.

Det er ikke foretatt noen form for kvalitetssikring av videoene, og feil kan forekomme her som i klasserommet. Så på samme måte som med andre nettsteder du besøker vær "kritisk" til innhold, og benytt deg av muligheten du har på skolen. Delta i timene og "spør læreren".